Ця програма розрахована на досягнення рівня володіння мовою С1, який є стандартом для ступеня магістра.

  1. Основним навчальним посібником є Writers at Work. The Essay. Dorothy E. Zemach and Lin Stafford-Yilmaz.

Навчальні цілі даної програми визначені «Програмою з англійської мови для професійного спілкування», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-481 від 02.03.2005р.)