Навчальний курс «Англійська мова» для студентів ІІ курсу спеціальності «Релігієзнавство» спрямований на формування та вдосконалення мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих здібностей (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на розвиток умінь та навичок роботи з спеціальною релігієзнавчою літературою англійською мовою, написання професійно орієнтованих робіт і статей, обговорення питань релігієзнавчої тематики та збагачення словникового запасу.