Загальною метою викладання та вивчення англійської мови є підготовка студентів до спілкування в усній та письмовій формах в межах своєї спеціальності, оволодіння основними категоріями практичної граматики англійської мови. Навчальна програма передбачає, що комунікативні мовні компетенції будуть формуватись для адекватної поведінки в реальних ситуаціях академічного та професійного життя, які є загальними для студентів даної спеціальності. Навчальна програма є професійно зорієнтованою, її зміст організовано відповідно до професійних умінь загального характеру, необхідних у різноманітних сферах і ситуаціях. Ці вміння проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки.