Завданням курсу є засвоєння основних теоретичних понять, опанування теоретичних положень методики розслідування злочинів, набуття практичних навичок по їх правильному використанню в розслідувальній діяльності, спрямованих на сприяння найбільш успішному здійсненню конституційних положень про захист інтересів держави, законних інтересів громадян, у вирішені задач кримінального судочинства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - основні поняття та основні засади розслідування злочинів правоохоронними органами; - структуру та завдання правоохоронних органів наділених правом ведення досудового слідства; - порядок прийняття заяв про злочини та розслідування злочинів в системі МВС; - правову та нормативну базу, що регулює порядок розслідування злочинів проти особи; - інші види діяльності правоохоронних органів спрямовану на розкриття та попередження злочинів. вміти: - орієнтуватись в нормативній базі, яка регулює розслідувальну діяльність у правоохоронних органах; - визначати підслідність кримінальних злочинів; - правильно визначати межі діяльності слідчих органів, відділень (управлінь) карного розшуку, відділення дільничих інспекторів міліції; - вміти розв’язувати задачі.