Навчальний курс «Ділова іноземна мова» для студентів четвертого курсу економічного факультету, спеціальності «Фінанси» спрямований на подальше вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення), формування знань термінології та вмінь спілкуватися на професійну тематику. Програма ґрунтується на комунікативному підході до викладання мови, тому на перший план висувається завдання практичного активного володіння англійською мовою.

Практичним завдання даного курсу є: сформувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.