Навчальний курс «Ділова іноземна мова» для студентів другого курсу економічного факультету, спеціальності «Економічна кібернетика» спрямований на подальше вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення), формування знань термінології та вмінь спілкуватися на професійну тематику. Програма ґрунтується на комунікативному підході до викладання мови, тому на перший план висувається завдання практичного активного володіння англійською мовою.

Даний навчальний курс націлений на формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.