Мета курсу – засвоїти найважливіші теоретичні відомості про академічне письмо, методологію і технологію наукових досліджень; оволодіти принципами організації наукових робіт; удосконалити вміння роботи з науковою літературою.