Мета дисципліни: вивчення основних принципів, методів і засобів організації та проектування баз даних (БД) та сучасних систем управління базами даних (СУБД) в обліково-управлінських службах.