Курс "Професійна етика журналіста" розроблений викладачем-практиком у сфері журналістики з метою формування професійної етики та моральних чеснот майбутніх журналістів. Курс передбачений для прослуховування та практичного опанування навичками студентам спеціальності 031 Релігієзнавство в рамках спеціалізації "Релігія і медіа".