Метою курсу «Практикум з релігійно-соціологічних досліджень» є теоретичне поглиблення та практичне закріплення знань із раніше прослуханих студентами дисциплін «Соціологія» та «Соціологія релігії». Вивчення курсу передбачає також формування у студентів умінь орієнтуватися в результатах соціального вивчення релігії як соціокультурного явища та  вироблення навиків використання соціологічних методів у практичній і дослідницькій роботі.