Вивчення західноєвропейської літератури епохи модернізму та постмодернізму (часові рамки з першої половини ХІХ ст. до кінця ХХ ст.). У зміст курсу включено вивчення естетично-філософських засад  обох епох, найважливіші стилі, найвідоміші постаті літературного процесу та знакові твори (специфіку міжродової дифузії модерністів, поняття тексту постмодерністів).