Вивчення західноєвропейської літератури   (Іспанії, Франції та Німеччини) періоду з   ХV  по ХVІІІ ст. у стильовому діапазоні - ренесансний реалізм, бароко, класицизм, просвітительський реалізм; ознайомлення з персоналіями вказаного періоду літератури, їх взаємодією у спільному культурному дискурсі; розширення та систематизація історичних, філософських, теологічних аспектів літературного процесу; аналіз важливих тенденцій у літературному процесі (десакралізація, відновлення і розвиток епічних, ліричних  і драматичних жанрів, зародження нових поетик).