Світова література та вступ до літературознавства” передбачає вивчення як теоретичної основи літературознавства, так і історії літератури епохи давньогрецької античності. Студенти отримають цілісне уявлення про літературознавство у системі гуманітарних наук, короткий нарис історії літературознавства, наукових методів дослідження літератури, основні засоби поетики, узагальнення міметичної поетики (роди і жанри). Курс розкриває літературну спадщину давньої Греції: міфологію, епоси Гомера та Гесіода; класичну лірику, театр і  драматургію (Есхіл, Софокл, Еврипід, Арістофан).