Мета курсу є зясування специфіки організації та інформаційного забезпечення релігійного туризму в Україні, зясувати проблеми та перспективи розвитку релігійного туризму на сучасному етапі.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- фактори, що визначають розвиток релігійного туризму;

- сучасний стан розвитку релігійного туризму в Україні;

- основні райони та центри релігійного туризму в Україні та в світі.

Вміти:

-                     визначати регіональні центри релігійного туризму в Україні;

-                     аналізувати засоби забезпечення релігійного туризму в Україні;

-                     виявити основні тенденції функціонування релігійного туризму на сучасному етапі.