Дисципліна «Аналітико-синтетична переробка інформації» читається для студентів спеціальності за напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», метою якої є формування системи теоретичних, емпіричних, методичних знань про різні види, процеси та операції аналітико-синтетичної переробки документної інформації.