Даний курс читається для студентів магістрів 1 року навчання Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського