Даний курс читається для студентів магістеріуму  2 року навчання Навчально -наукового інституту права ім. І. Малиновського