Курс для студентів факультету "Міжнародних відносин", що навчаються за спеціалізацією "Міжнародні відносини" та "Регіональні студії"