Метою викладання навчальної дисципліни є  ознайомлення студентів з пакетом обробки статистичних даних, зокрема докладне вивчення пакету SPSS, а також ознайомлення з можливостями використання сучасного програмного забезпечення.

Основними завданнями вивчення дисципліни є придбання студентами практичних навичок обробки та аналізу емпіричних даних, а також освоєння основних статистичних процедур, реалізованих у пакеті SPSS, формування навичок роботи з основними процедурами пакету SPSS, ознайомлення з порядком підготовки даних до застосування базових статистичних моделей,  навчити студентів застосовувати основні статистичні методи для аналізу різних типів емпіричних даних та вирішення різних завдань.