Дисципліна "Бібліотечна  справа" читається для студентів напряму підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність", метою якої є ознайомити студентів з основними теоретичними та методологічними підходами у діяльності бібліотек, історією становлення бібліотечної системи України, навчити їх використовувати інноваційні методики роботи у обслуговуванні користувачів бібліотек, а також сформувати компетенції для виконання практичних завдань.