Мета курсу полягає в наданні студентам розуміння ролі політичних партій у розбудові громадянського суспільства, демократії та правової держави, виробленні у студентів політичної культури мислення, здатності об’єктивно сприймати політичні процеси, що відбуваються у нашому суспільстві.

Завданням курсу є ознайомлення студентів з цілями діяльності політичних партій, порядком їх утворення та правовими основами діяльності, організаційною структурою, фінансуванням, їх соціальною базою тощо, а також особливостями розвитку і структурно-функціональними характеристиками партійних систем розвинених і провідних держав світу та сучасної України.

Після завершення курсу  студент повинен:

  • розуміти сутність, функції, роль та правові засади діяльності політичних партій у громадянському суспільстві;
  • орієнтуватися в партійних системах провідних країн світу та знати їх провідні політичні партії та блоки;
  • знати особливості партійної системи України та особливості діяльності політичних партій в сучасній Україні;
  • давати критичну оцінку функціонуванню тих чи інших політичних партій та партійних систем.