Мета курсу «Вибори та виборчий процес» – розширити знання студентів-політологів про основні інститути політичного представництва та практику їх формування в Україні та світі.

Завдання курсу – ознайомити студентів з основними принципами та політичною практикою формування представницьких органів влади у демократичних державах. Значна увага приділяється розкриттю поняття та структури виборчого процесу, а також специфіки його перебігу в українських умовах.

Після завершення вивчення курсу студент повинен:

  • освоїти базовий понятійно-категоріальний апарат курсу;
  • розуміти сутність, функції та роль виборів у функціонуванні демократичної держави;
  • розуміти сутнісні характеристики виборчих систем, їх відмінності;
  • орієнтуватися у виборчих системах провідних країн світу та знати їх особливості;
  • давати критичну оцінку функціонуванню виборчих систем, аналізувати доцільність та можливість застосування їх елементів в українській політичній практиці;
  • знати законодавчу базу виборчого процесу в Україні.