Навчальна дисципліна "Соціальна політика" є нормативною для студентів ОКР бакалаврів напряму підготовки 6.030104 Політологія.