Метою вивчення курсу є формування у студентів системно-теоретичного уявлення про основні методологічні принципи, категорії, функції, форми і методи політико-соціальних досліджень та їхні практичні можливості у пізнанні і прогнозуванні соціальних процесів.

Основні завдання вивчення дисципліни:

- здобути навички аналітичної діяльності;

- володіти методикою політичного та соціологічного аналізу передвиборчого процесу;

- здійснити конкретне соціологічне дослідження;

- підготувати аналітичний звіт щодо результатів досліджень;

- захистити результати досліджень.