Метою викладання навчальної дисципліни “Філософія культури ” є цілісне осмислення культури за допомогою філософського аналізу аспектів її зв’язку зі своїм творцем і продуктом – людиною, а також взаємодії з природним та соціальним середовищем


1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорії та критика сучасної культури: сучасні теорії культури” є

  1. представити актуальність філософського осмислення культури;

  2. розглянути онтологічний статус культури;

  3. представити визначення філософії культури як філософської дисципліни, місце в загальній системі філософії, а також основні етапи її становлення;

  4. проаналізувати основні рівні взаємовідношення культури і природи;

  5. розглянути взаємовідношення культура-природа як фундамент розуміння культури;

  6. представити соціальні аспекти функціонування культури;

  7. наблизити розуміння культури через призму основних протиставлень: культура і цивілізація, масова культура і елітарна культура, науки про природу і науки про культуру;

  8. представити основні аспекти функціонування цінностей в культурі, що дає можливість розглядати її як аксіосферу;

  9. проаналізувати комунікативні аспекти культури;

  10. обговорити основні аспекти сучасної ситуації в культурі.