Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з процесами наукового дослідження, його структурою та методами дослідження.

Завдання вивчення дисципліни – виробити у студентів вміння застосовувати нові методи соціально-гуманітарного дослідження, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу, культурологічного підходу, синергетики і герменевтики тощо.