Мета: дати студентам загальне понятя сутність гуманітарної експертизи її місце та роль в життєдіяльності суспільства.

Завдання дисципліни: даний курс передбачає ознайомлення студентів з сутністю гуманітарної експертизи її предметом та характеристиками субєкта гуманітарної експертизи її цілями та завданнями, засобами, методами та процедурами.