Мета: дати студентам систематичні знання щодо виникнення, становлення та зміни філософської проблематики в соціокультурному розвитку людства та шляхи її розв’язання в різні культурно-історичні епохи.

Завдання:

1. Сформувати у студентів уяву про місце філософського знання в системі гуманітарних дисциплін та його роль в духовному розвитку людства;

2. Ознайомити студентів з філософською термінологією;

3. Допомогти сформувати навики аналізу філософських текстів та узагальнення теоретичного матеріалу;

4. Сприяти розвитку інтелектуальної культури.