Курс "Політична філософія та філософія мови" складається з двох окремих модулів: "Політична філософія" та "Філософія мови". Перший модуль зорієнтований на вивчення напрямків політичної філософії, понятійно-категоріального апарату дисципліни, феномени, які впливають на політику. У рамках модулю "Політична філософія" заплановано тематичні зустрічі з представниками органів влади, а також для студентів пропонується створення власних творчих доробків (передвиборчої газети, політичного виступу, театральної постановки з політичним контекстом). Другий модуль "Філософія мови" спрямований на з'ясування екзистенційно-онтологічних вимірів проблем "філософія і мова",розуміння знаково-символічної природи мови, функції мови, означення понять "філософія мови" та "мова філософії". Практичним виміром курсу є проведення студентами круглого столу, який присвячений проблемам філософії мови.