Мета курсу полягає в цілісному осмисленні основних проблем сучасної політичної філософії, розглядові найбільш яскравих концепцій політичного та аналізу ідей основних напрямків, в рамках яких здійснюється філософська рефлексія над політичними проблемами.

Основне завдання даного курсу полягає в тому, щоб представити студентам основні аспекти проблематики зі сфери політичної філософії, окреслити специфіку філософського осмислення політики, а також дати можливість осмислити політичну реальність та феномен політичного в реальній цілісності та повноті конкретних форм. Більш детально завдання курсу можна представити наступним чином:

1)    представити актуальність філософського осмислення політики;

2)    визначити особливості політичної філософії;

3)    подати визначення політичної філософії як філософської дисципліни, її місце в загальній системі філософії, а також основні етапи її становлення;

4)    проаналізувати взаємозв’язок між концепцією людини та концепцією політики, між публічним і приватним в людському бутті;

5)    розглянути проблему взаємовідношення основних онтологічних вимірів політичного світу;

6)    проаналізувати основні сучасні концепції ідеології та утопії;

7)    наблизити розуміння феномену політичного через призму потестарної проблематики;

8)    представити основні напрямки сучасної політичної філософії;

9)    проаналізувати перспективи розвитку філософського осмислення політики;

10)         обговорити основні аспекти сучасної ситуації в політиці.