Мета курсу полягає в цілісному вивченні основних етапів розвитку філософської проблематики, а також найбільш значимих аспектів осмислення історико-філософських досліджень.

Завдання:

1)             представити студентам цілісну характеристику історико філософського процесу;

2)             продемострувати основні етапи розвитку античної, середньовічної, новочасної філософії;

3)             висвітлити філософські ідеї представників німецької класичної філософії;

4)             окреслити специфіку вивчення історії філософії;

5)             продемонструвати способи інтерпретації та аналізу філософських концепцій;