Здоров’я людини залежить від способу її життя, стану навколишнього середовища, стану медицини, а також що є не менше важливим від самого ставлення людини до свого здоров’я, медицини і взагалі до усіх факторів які впливають на здоров’я. Кожна людина повинна навчитися вміло керувати своїм здоров’ям, економно його використовувати протягом усього життя та знаходити засоби для його збереження. У результаті вивчення дисципліни «Психологія здоров’я» студент буде вміти: - визначити сутність поняття здоров’я; - усвідомлювати, що здоров’я вміщує біологічні, соціальні та психологічні аспекти; - аналізувати вплив негативних чинників на стан здоров’я людини; - аналізувати реакцію організму на вплив негативних факторів і можливості організму адаптуватися до цих факторів; - засвоювати характерні ознаки здоров’я; - охарактеризувати систему охорони здоров’я в Україні; - скласти програму мотивації здорового способу життя.