Курс «Медичні, психологічні й вікові аспекти інвалідності» дозволить студенту вивчити та засвоїти наступні розділи: 1.Теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у спеціальній психології 2.Особливості розвитку людини з різними психофізичними порушеннями 3.Медико-соціальні особливості інвалідності 4.Інвалідність в рамках медичної моделі 5.Інвалідність як психологічна проблема 6.Методи корекції в системі психологічної допомоги людям з обмеженими можливостями 7.Психологічні проблеми сімейного виховання дітей з обмеженими можливостями. 8.Основні типи сприйняття батьками хвороби своєї дитини. 9.Основи психологічної реабілітації осіб різними психофізичними порушеннями 10. Вікові особливості осіб з різними психофізичними порушеннями 11. Профілактика інвалідності