Втілення в життя гуманістичних принципів потребує широкого використання результатів досліджень психологічної науки. Необхідною умовою цього є цілеспрямована підготовка молодих спеціалістів-психологів до практичної діяльності, що здійснюється в Національному університеті «Острозька академія».