Курс для студентів 5-го року навчання спеціальності "Економічна кібернетика"

Мета курсу: надання теоретичних і практичних знань щодо виконання ділових операції та угод з використанням електронних засобів.

Завдання курсу: вивчення теоретичних і практичних засад електронної комерції, типів електронних платежів, методів захисту інформації; набуття вмінь оцінювати стан електронної торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації.

Предмет: бізнес в Інтернеті.