Мета: оволодіння знаннями, а також набуття вмінь і навичок експериментального методу в психології.

Завдання:

-         розкрити особливості становлення і розвитку експериментального методу в психології;

-         висвітлити типи, основні етапи й умови проведення експериментального методу дослідження в психології;

-         навчити студентів аналізувати й оцінювати валідність проведених психологічних експериментів, достовірність отриманих результатів і можливість їхнього застосування у психологічній практиці;

-         сформувати у студентів навички і вміння експериментального дослідження.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: історію розвитку експериментальної психології, особливості застосування методів наукових психологічних пошуків, структуру психологічного дослідження.

вміти: планувати психологічне дослідження, проводити, аналізувати та інтерпретувати результати експериментального дослідження в контексті психології.