Дисципліна "Архівознавство" читається для студентів спеціальності  за напрямом 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність", метою якої є ознайомлення студентів з основними теоретичними та практичними напрямками розвитку архівознавства у вітчизняній науці.