Курс з циклу професійно-орієнтованих дисциплін для студентів другого курсу факультету романо-германських мов