Курс для факультету романо-германських мов

Основна мета курсу - навчитись вимовляти звуки французької мови, читати невеликі тексти з визначеної тематики, розповідати та вести діалоги про себе та свою родину.

Освітня мета: формування основних навичок в області усного мовлення (монологічного та діалогічного), читання, письма, аудіювання.

 Виховна та розвиваюча мета: формування інтегральних світоглядних рис гуманітарної, природничо-наукової та політичної культури, естетичного виховання, розширення  загальноосвітнього і філологічного світогляду студентів.

Завдання. Навчати правильній літературній вимові, навчати читати,   сприймати на слух, структурно оформляти мовлення в усній та письмовій  формах.