Навчальний курс «Соціологія громадської думки» присвячений  найважливішій на сьогодні галузі соціологічного знання. Зростання ваги громадської думки у суспільстві безпосередньо залежить від рівня розвитку у ньому демократичних інститутів, одним із яких і є громадська думка. У демократичному суспільстві не тільки існують достатньо серйозні практичні соціальні проблеми, оцінки яким має давати громадськість, але також і важлива теоретична проблема щодо адекватних методів виявлення цих оцінок. За таких обставин у демократичних суспільствах, а особливо – у суспільствах перехідного типу, до яких належить й українське, формування і функціонування громадської думки, а також вирішення відповідних проблем  є процесом досить не простим, що ї визначає актуальність напрацювань у сфері дослідження громадської думки.

Вся сукупність основних проблем соціології громадської думки відкриває можливість їх інноваційної структурної організації у двох напрямках, а саме – статичної і динамічної структур, елементам яких і присвячено шість з дев’яти лекцій курсу. Методично доцільним є виокремлення спеціальної лекції з висвітлення соціології громадської думки як науки і навчальної дисципліни.


Соціологія для студентів спеціальності "політологія"