Дисципліна "Документно-інформаційне забезпечення державного управління" читається для спеціальності  7.02010501 "Документознаство та інформаційна діяльність", метою якої є формування у студентів спеціальних компетенцій у галузі документно-інформаційного забезпечення державного управління.


Дисципліна "Організація публічного адміністрування" читається для студентів спеціальності  за напрямом 6.020105 "Документознаство та інформаційна діяльність", метою якої є ознайомлення студентів з основними принципами організації публічного адміністрування в Україні.