A special course for Ukrainian speakers of English to learn the use of the English Article through games and activities.

Дисципліна "Сталий розвиток суспільства" читається для студентів спеціальності  за напрямом 7.02010501 та 8.02010501  "Документознавство та інформаційна діяльність", метою якої є вивчення сутності, причин та передумов появи концепції сталого розвитку суспільства як важливого інструмента соціальної мобілізації в світі.Дисципліна "Управлінське документознавство" читається для студентів спеціальності  за напрямом 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність", метою якої є формування в студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у галузі управлінського документознавства, виробленні вмінь та навичок у роботі з управлінською документацією.


Програмний курс дисципліни "Основи ділового етикету" призначений надати майбутнім фахівцям знання, вміння, навички з організації ділових контактів, пошуку ділових партнерів та діловому спілкуванню з врахуванням національних, гендерних і релігійних особливостей представників сторін, які спілкуються. Набуті комунікативні компетентності сприятимуть налагодженню ефективних зв'язків у діловій практиці, із ЗМІ, різними групами громадськості, розвитку культури ділового спілкування та досягненню особистого успіху в подальшій професійній кар'єрі.

Короткий курс, мета якого допомогти викладачам почати використовувати інформаційну систему moodle у навчальній діяльності.